Παρακολουθήστε την ΕΡΤ ζωντανα ( ERT Live)

Παρακολουθήστε ΕΡΤ ζωντανα  (ERT Live)

Παρακολουθήστε ζωντανα το πρόγραμμα της ΕΡΤ μέσω της EBU
Πατήστε το Play για να δείτε ζωντανά και χωρίς 
καθυστέρηση 15 λεπτών όπως σε άλλα site. (ERT Live)